ذغال سنگ دانلود اردیبهشت روز حفاظت از زمین

ذغال سنگ: دانلود اردیبهشت روز حفاظت از زمین ناسا از بین رفتن زمین

گت بلاگز اخبار پزشکی هدایت باکتری‌ها با نیروی مغناطیس جهت انتقال سریع دارو به بدن

پژوهشگران کانادایی، با هدایت مغناطیسی باکتری‌ها شاید در آینده بتوانند امکان انتقال سریع دارو به بدن را فراهم ‌کنند. 

هدایت باکتری‌ها با نیروی مغناطیس جهت انتقال سریع دارو به بدن

هدایت باکتری ها با نیروی مغناطیس جهت انتقال سریع دارو به بدن

عبارات مهم : انتقال

پژوهشگران کانادایی، با هدایت مغناطیسی باکتری ها شاید در آینده بتوانند امکان انتقال سریع دارو به بدن را فراهم کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدگجت، پژوهشگران دانشگاه “کوئینز” (Queen’s University) کانادا، موفق به دستیابی به نوع جدیدی از باکتری ها شده است اند که علی رغم جریانی نیرومند شنا می کنند تا به عنوان حاملان رساندن دارو امکان استفاده سریع اندام ها از دارو را فراهم کنند.

هدایت باکتری‌ها با نیروی مغناطیس جهت انتقال سریع دارو به بدن

این گروه پژوهشی در حال استفاده از باکتری های “مگنتوتاکتیک” (magnetotactic) است که در آنها کریستال های مغناطیسی وجود دارد و به طور طبیعی به طرف میدان مغناطیسی زمین می روند. پژوهشگران، با تنظیم میدان مغناطیسی خارجی، قادر به وادار کردن این باکتری ها به حرکت در مسیرها و جهت های قابل آینده نگری بودند.

معمولا باکتری های مگنوتاکتیک در معرض میدان مغناطیسی زمین و جریان های طبیعی جاری در بستر آب های محل سکونت ارزش قرار دارند. گروه پژوهشی دانشگاه کوئینز، باکتری ها را در معرض میدان های مغناطیسی نیرومند و جریان های نیرومند تر قرار داد تا ببیند که آیا این باکتری ها تحت شرایط بسیار متفاوت، موفق به شنا می شوند یا خیر.

پژوهشگران کانادایی، با هدایت مغناطیسی باکتری‌ها شاید در آینده بتوانند امکان انتقال سریع دارو به بدن را فراهم ‌کنند. 

این پژوهشگران در آزمایشات خود کشف کردند که حتی هنگامی که که مغناطیس در جریان مایع به شکل عمودی متمایل شد که تاحدی غیرطبیعی هست، باکتری ها در سراسر جریان های سریع متحرک، شنا می کردند.

پژوهشگران با نشان دادن این عنوان که باکتری های مگنوتاکتیک می توانند در میان محیط های دشواری مانند محیط بدن حرکت کنند، اکنون روی اضافه کردن ترکیبات دارویی متفاوت به این باکتری برنامه ریزی می کنند. اگر همه چیز مطابق انتظار پیش برود، به زودی، شاهد مدل درمان جدیدی خواهیم بود که در آن میلیون ها باکتری پر از دارو به بیماری که در محیط مغناطیسی قرار گرفته تزریق می شود.

واژه های کلیدی: انتقال | باکتری | استفاده | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog